Szkoła Podstawowa nr3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli - logo
Publiczna Szkoła - Julian Tuwim Lokomotywa
archiwum uroczystości aktualnosci certyfikaty nasi najlepsi dokumenty uczniowie kadra plan samorząd kontakt oferta historia zebrania kalendarz dzwonki programy podręczniki wspolpraca koła galeria inne szkolne nowa sól


Logo Polski Internet

Szkoła Promująca Zdrowie

plan lekcji

                                                               PLAN LEKCJI OD 04.09.2017r.

Dz.tyg

Lp.

I a

 

I b

 

II a

 

III a

 

III b

 

III c

 

PONIEDZIAŁEK

1

e.w.

34

 

 

j.angielski

35

 

 

e.w.

36

e.w.

37

2

e.w.

34

 

 

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

3

e.w.

34

zaj.komp.

52

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

4

e.w.

34

e.w.

H

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

j.angielski

37

5

zaj.komp.

52

e.w.

34

religia

35

e.w.

38

 

 

 

 

6

 

 

e.w

34

 

 

religia

38

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1

e.w.

34

 

 

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

2

e.w.

34

e.w.

H

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

3

e.w.

H

e.w.

34

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

4

j.angielski

25

e.w.

34

e.w.

35

zaj.komp.

38

religia

36

e.w.

37

5

religia

22

e.w

34

 

 

j.angielski

38

 

 

zaj.komp.

52

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religia

37

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

e.w.

34

 

 

e.w.

35

religia

38

e.w.

36

e.w.

37

2

e.w.

34

 

 

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

3

e.w.

34

religia

22

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

4

e.w.

H

e.w.

34

j.angielski

35

e.w.

38

zaj.komp.

52

 

 

5

 

 

e.w.

34

 

 

j.angielski

38

 

 

 

 

6

 

 

e.w.

34

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

e.w.

34

j.angielski

45

 

 

e.w.

38

j.angielski

36

e.w.

37

2

e.w.

34

e.w.

H

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

3

e.w.

H

e.w.

34

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

4

j.angielski

25

e.w.

34

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

5

 

 

e.w.

34

e.w.

35

 

 

e.w.

36

religia

37

6

 

 

 

 

zaj.komp.

52

 

 

religia

36

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1

e.w.

34

 

 

e.w.

35

e.w.

38

j.angielski

36

e.w.

37

2

e.w.

34

religia

24

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

3

e.w.

34

j.angielski

24

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

4

religia

24

e.w.

34

e.w.

35

e.w.

38

e.w.

36

e.w.

37

5

 

 

e.w.

34

religia

35

 

 

e.w.

36

j.angielski

37

6

 

 

e.w.

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.tyg

Lp.

IV a

 

IV b

 

V a

 

VI a

 

VI b

 

PONIEDZIAŁEK

1

 

 

 

 

 

 

religia

22

 

 

2

 

 

 

 

religia

22

j.angielski

25

g.w.

24

3

muzyka

45

w-f

H

j. polski

47

matematyka

20

przyroda

24

4

w-f

H

przyroda

24

muzyka

45

j. polski

48

historia

47

5

matematyka

20

muzyka

45

w-f 2/j.ang.1

H/25

przyroda

24

j. polski

48

6

j.angielski

25

j. polski

48

matematyka

20

w-f

H

muzyka

45

7

religia

22

 

 

j.ang 2/w-f 1

25/H

muzyka

45

matematyka

20

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1

technika

22

j.angielski

45

 

 

wdż

24

 

 

2

j. polski

47

przyroda

24

matematyka

48

matematyka

20

technika

22

3

j.angielski

25

zaj.komp.

52

matematyka

48

matematyka

20

w-f

H

4

w-f

H

matematyka

20

j. polski

47

j. polski

48

j.angielski

45

5

matematyka

25

g.w.

48

j. polski

47

w-f

H

przyroda

24

6

wdż

24

 

 

w-f 1/j.ang 2

H/25

j.angielski

45

j. polski

48

7

 

 

 

 

 

 

 

 

j. polski

48

ŚRODA

1

w-f

H

 

 

 

 

zaj.komp.

52

 

 

2

religia

22

historia

48

g.w.

20

w-f

H

 

 

3

j. polski

47

matematyka

20

w-f 1/z.kom.2

H/52

j. polski

48

w-f

H

4

j. polski

47

w-f

H

matematyka

20

j. polski

48

religia

22

5

historia

47

j. polski

48

przyroda

24

j.angielski

45

matematyka

20

6

przyroda

24

religia

22

w-f 2/j.ang. 1

H/25

matematyka

47

matematyka

20

7

 

 

j.angielski

45

 

 

przyroda

24

j. polski

48

CZWARTEK

1

j. polski

47

matematyka

20

 

 

w-f

H

plastyka

22

2

plastyka

22

j. polski

48

w-f 2/j.ang. 1

H/25

historia

47

przyroda

24

3

j. angielski

25

w-f

H

matematyka

20

przyroda

24

historia

47

4

matematyka

20

technika

47

plastyka

22

matematyka

45

j. polski

48

5

zaj. komp.

52

plastyka

22

j. polski

47

j. polski

48

j.angielski

45

6

 

 

j.angielski

45

przyroda

24

plastyka

22

matematyka

20

7

 

 

 

 

religia

24

g.w.

20

w-f

H

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1

   

 

 

j. polski

47

technika

22

religia

24

2

godz.wych.
20

w-f

H

historia

47

j. polski

48

j.angielski

22

3

j.polski
47

j. polski

48

j.ang. 2/w-f 1

25/H

religia

22

w-f

H

4

wf
H

j. polski

48

technika

22

historia

47

matematyka

20

5

przyroda
24

matematyka

20

w-f 2/z.kom. 1

H/52

 

 

j. polski

48

6

matematyka
20

religia

22

przyroda

24

 

 

zaj. komp.

52

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.tyg

Lp.

VII b

 

PONIEDZIAŁEK

1

wdż

24

2

muzyka

45

3

religia

22

4

matematyka

20

5

j. polski

47

6

j. polski

47

7

historia

47

8

w-f 2

H

WTOREK

1

j.ang. 2/w-f 1

25/H

2

w-f 2/j.ang. 1

H/25

3

chemia

24

4

biologia

24

5

matematyka

20

6

historia

47

7

j. polski

47

ŚRODA

1

geografia

24

2

j.niem 1/z.komp. 2

45/52

3

j.ang. 1/j.niem. 2

25/45

4

j.ang. 2/w-f 1

25/H

5

religia

22

6

fizyka

48

7

w-f 2

H

CZWARTEK

1

fizyka

24

2

matematyka

20

3

plastyka

22

4

biologia

24

5

chemia

24

6

j. polski

47

7

geografia

45

8

w-f 1

H

PIĄTEK

1

matematyka

20

2

j.ang. 2/j.niem. 1

25/45

3

z.kom. 1/j.niem. 2

52/45

4

j.ang.1/w-f 2

25/H

5

j. polski

47

6

g.w.

47

7

w-f 1

H